Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GradaX - ett grafiksystem med fönsterhantering i Ada.

GradaX - ett grafiksystem med fönsterhantering i Ada. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tegner Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 83
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-15
Rapportnummer: (FOA C 20837-2.7)
Nyckelord Datorgrafik, Ada, generella moduler, grafiksystem
Sammanfattning GradaX är en omarbetning av grafiksystemet Grada, som tidigare utvecklats vid FOA 2. Grafiksystemet är designat för att vara enkelt, användarvänligt och portabelt, men ändå kraftfullt. GradaX understödjer fönsterhantering och gör det möjligt att på ett enkelt sätt använda färger, mönster, text samt olika typer av linjer. Dessutom är det möjligt för användaren att gå förbi mjukvaran och utnyttja mer effektiva rutiner i hårdvaran utan någon större försämring av portabiliteten. I GradaX finns ett väl definierat gränssnitt mot hårdvaran vilket ökar portabiliteten samt gör det lättare att skriva nya drivare för andra hårdvaror. Arbetet har utförts som examensarbete.
Abstract GradaX is a revision of the graphic system Grada, which has been developed at FOA 2. The graphic system is designed to be simple, user friendly and portable, but yet powerful. GradaX supports window management and makes it possible to easily use colours, patterns, text and different kinds of line styles. Furthermore it is possible for the user to bypass the software and use more efficient routines in the hardware, without any major loss of portability. In GradaX, there is a well defined interface to the hardware, which increases the portability and makes it easier to write new drivers for other hardwares. This work has been carried out as a graduation work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182