Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Materialundersökning för framställning av RSV-liners genom HIP.

Materialundersökning för framställning av RSV-liners genom HIP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oskarsson Helena
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-07-09
Rapportnummer: (FOA C 20838-2.3)
Nyckelord RSV-material, tantal, järn-nickel-volfram, koppar-volfram, mekanisk legering, shaped charge liner material, tantalum, iron-nickel-tungsten, copper-tungsten, mechanical alloying
Sammanfattning Tre pulvermetallurgiskt framställda material har provats för användning i RSV-liners (Riktad SprängVerkan), nämligen tantal, järn-nickel-volfram och koppar-volfram. Fe-Ni-W-legeringen framställdes genom gasatomisering och Cu-W-legeringen genom mekanisk legering. Av de tre materialen har tantal visat lovande mekaniska egenskaper såsom god duktilitet och finkornighet. Fe-Ni-W-legeringen uppvisade ett sprött beteende beroende på ogynnsamt utskiljda volframpartiklar. Metoden med mekanisk legering ger bra sammanblandning av pulvren, men kräver behandling under inerta förhållanden för att undvika oxidation av pulvret. En metod för framställning av liners ur tantal och matrislegering (pulverblandad legering av Fe, Ni och W) beskrivs.
Abstract Three powdermetallurgically produced materials have been tested for use as liner material in shaped charges. The materials were tantalum, iron-nickel-tungsten alloy and copper-tungsten alloy. The Fe-Ni-W alloy was produced by gas atomisation and the Cu-W alloy by mechanical alloying. Of the materials, tantalum has shown the best properties, such as ductility and fine grain size. The Fe-Ni-W alloy behaved brittle due to grain boundary precipitation. The method of mechanical alloying results in good intermixing of the powders, but needs to be performed under an inert atmosphere. The method for manufacture of tantalum and matrix (mixed powders of Fe, Ni and W) alloy liners is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182