Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke-linjära optiska material.

Icke-linjära optiska material. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-12-10
Rapportnummer: (FOA C 20843-2.4)
Nyckelord Icke-linjär optik, konjugerade molekyler, konjugerade polymer, optiska komponenter
Sammanfattning Rapporten innehåller en introduktion till icke-linjär optik och organiska material med icke-linjära optiska egenskaper. Koherent ljus med hög intensitet kan allvarligt störa de interna elektriska fälten i ett medium vilket kan ge upphov till icke-linjära optiska effekter, exempelvis frekvensdubbling, parametrisk förstärkning och självfokusering. Vissa organiska material har visat sig ha högre icke-linjär susceptibilitet samt en snabbare responstid för de icke-linjära effekterna än de bästa oorganiska kristallerna. De intressantaste organiska materialen är uppbyggda av molekyler med en konjugerad bindningsstruktur. I den konjugerade molekylstrukturen har det visat sig, experimentellt och teoretiskt, att p-elektronerna ger det största bidraget till icke-linjäriteten. De organiska materialen har en stor potential för produktion av billiga optiska komponenter, speciellt då integrerad optik i tunna filmer. En stor fördel med organiska material jämfört med oorganiska kristaller är möjligheten att relativt enkelt kunna modifiera molekylstrukturen och därmed också förändra de optiska egenskaperna.
Abstract An introduction to nonlinear optics and materials with nonlinear optical properties is presented. Coherent light with high intensity could seriously perturb the internal electrical fields in a medium and give rise to nonlinear optical effects as second harmonic generation, parametric amplification and self-focusing. Certain organic materials show larger nonlinear susceptibility and faster response time than the best inorganic crystals. The most interesting organic materials have molecules with a conjugated binding structure. The p-electrons in the conjugated molecules have been shown, both experimentally and theoretically, to give the largest contribution to the nonlinearity. The organic materials have a great potential for production of inexpensive optical devices, especially integrated optics in thin films. A great advantage with organic materials compared to inorganic crystals is the possibility to modify the molecule structure and thus also the optical properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182