Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studier av gasströmning i rosteldade pannor.

Studier av gasströmning i rosteldade pannor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tryman Rolf, Eriksson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-08-21
Rapportnummer: (FOA C 20844-2.1)
Nyckelord Hastighetsmätningar, LDV-teknik, vattenmodell, numerisk simulering, FLUENT
Sammanfattning Som ett första steg mot en ökad förståelse för gasströmningen i en rosteldad panna har den isoterma strömningen i en vattenmodell studerats. Såväl pannans bredd i förhållande till övriga dimensioner, som inloppsvillkoren var sådana att strömningsfältet behandlades som tvådimensionellt. Laser-Doppler velocimetri (LDV)-mätningar av strömningen i pannmodellen genomfördes. Såväl medelhastigheten som turbulenta storheter bestämdes för två koordinatriktningar. Strömningstekniska datorprogram för simulering av masstransport, värmeöverföring och reaktionskinetik i kvasistationära förbränningssystem finns idag tillgängliga. Programmet FLUENT, användes för numeriska beräkningar av strömningen i pannmodellen. Två olika rutnätstätheter och två olika turbulensmodeller, k-é respektive ASM, prövades.Jämförelser mellan mätningar och beräkningsresultat visar på en acceptabel överensstämmelse. För medelhastigheterna är den kvalitativa, trendmässiga överensstämmelsen mycket god. För de turbulenta storheterna fås ganska kraftiga kvantitativa skillnader, dock är beräkningsresultaten kvalitativt korrekta även för dessa.
Abstract In order to obtain a deeper understanding of the gas flow characteristics of a real boiler, the isothermal flow in a perspex water model of a 12 MW grate-fired boiler has been studied. The width of the boiler relative to other dimensions were such that the general flow pattern in study has been treated as two dimensional. Laser-Doppler-Velocimetry (LDV) measurements of horisontal and vertical velocity profiles including turbulent velocity components were carried out. Numerical calculations were carried out with the fluid flow simulation program FLUENT. Two different grid sizes were used and the k-e turbulence model as well as the algebraic stress model (ASM) have been applied. Comparison between measured and calculated data show acceptable agreement. The mean velocities are qualitatively very well and quantitatively quite well predicted, meaning for example that the extent of the recirculation zones in the upper part of the boiler is quite correctly given by the calculations. For the turbulance quantities, the qualitative agreement is good, although quite large quantitative discrepancies exist.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182