Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av havsvågor och svall på magnetslingor.

Inverkan av havsvågor och svall på magnetslingor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Beckman Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-08-21
Rapportnummer: (FOA C 20847-2.2)
Nyckelord Havsmagnetik, magnetslinga
Sammanfattning I. Analys av lågtryckspassage, dec 1990. Havsvågor alstrade av starka vindar ger genom vattnets rörelse i det jordmagnetiska fältet upphov till magnetfält med frekvenser, som i Östersjön ligger i området kring 0.1 Hz. Dessa magnetfält kan ge ett bakgrundsbrus i magnetslingor på havsbotten. Teoretiska beräkningar, samt analys av effekterna av en lågtryckspassage i slutet av december 1990 visar att bakgrundsbruset har en övre frekvensgräns vid ca 0.15 Hz. Detta innebär att bruset uppkommer då vindstyrkan under en längre tid överstiger ca 10 m/s, förutsatt att magnetslingan är placerad vid öppet hav. Svallvågor från fartyg kan ge signaler i magnetslingor, då farten överstiger ca 15 knop. II. Magnetfält alstrat av oceanvågor. Detta avsnitt utgör referat av en artikel av J.T. Weaver, J. Geophys. Res. 70, 1921-1929 (1965). Weaver gör en exakt beräkning av det magnetfält, som induceras såväl under vattenytan som i luften ovanför på grund av att vattnet i den normala vågrörelsen rör sig i jordens magnetfält. Härledningen följs i detalj med "översättning" till SI-systemet, samt med en del förklaringar.
Abstract I. Analysis of waves generated in the Baltic Sea in Dec 1990. The wave motion of seawater in the geomagnetic field generates weak oscillating magnetic fields, which in the Baltic Sea have a maximum around 0.1 Hz. These magnetic fields may give a background noise in magnetic loop systems. Theoretical calculations supported by an analysis of a low pressure passage in Dec 1990 give an upper frequency limit of appr 0.15 Hz for the noise in magnetic loop systems. This implies that a background noise will appear when the wind exceeds appr 10 m/s for a considerable time. The wake of ships will give signals when the speed exceeds appr 15 knots. II. Magnetic fields generated by seawaves. This part is an extended review of a paper by J T Weaver, J Geophys Res 70, 1921-1929 (1965) on "Magnetic Variations Associated with Ocean Waves and Swell" converted to SI-units.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182