Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett diodlasertändsystem med flera applikationsmöjligheter.

Ett diodlasertändsystem med flera applikationsmöjligheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roman Nils
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-10-17
Rapportnummer: (FOA C 20848-2.3(2.5,2.6))
Nyckelord Laserdiod, laserinitiering, lasertändsystem, fiberoptik, tändämne
Sammanfattning Denna rapport presenterar ett på FOA utvecklat demonstrationsexemplar av ett diodlaserbaserat tändsystem. Huvudbeståndsdelarna i systemet är en tändapparat, en tändkabel och en tändare. I rapporten ges en bakgrund till och en motivering för det stora intresse som idag finns för lasertändsystem. De allmänna egenskaperna, t ex uppbyggnad, funktion, prestanda m m, för systemet och dess delar beskrivs också. Här lämnas även förslag på utvidgningar av systemet och på tillämpningar, både nu möjliga och framtida, där diodlasertändsystem kan ingå. Vidare återges resultat, bl a känslighetsdata för tändämnesblandningen i tändaren från några olika försök som utförts med systemet. Utgående från känslighetsdata görs också en räckviddsberäkning för systemet. I rapporten ingår dessutom en kostnadsuppskattning. En engelskspråkig artikel som beskriver detta system finns också tillgänglig (16. Intern. Pyrotechnics seminar, Jönköping, Sweden, June 24-28, 1991, FOA B 20091-2.3).
Abstract This report presents a forerunner to a diode laser based ignition system developed at FOA. The main parts of the system are an ignition device, an ignition cable and an igniter. In the report an explanation is given for the large interest that exists today in laser ignition systems. The common features of the system and its main parts are also described. Some proposals for possible expansions of the system and some examples of applications in which laser ignition systems can be used are given. Some test results, for example sensitivity data for the mixture of primary explosive in the igniter, are also given. Based on the sensitivity data a calculation of the maximum range for the system is performed. Also included in the report is an estimation of the costs for the system. A paper written in English concerning this system is also available (16. Intern. Pyrotechnics seminar, Jönköping, Sweden, June 24-28, 1991, FOA B 20091-2.3).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182