Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulating the smoke filling in a two-compartment structure.

Simulating the smoke filling in a two-compartment structure. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Bengt, Jöred Karsten
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-02-06
Rapportnummer: (FOA C 20849-2.4)
Nyckelord Room fire, mathematical models, smoke movement
Sammanfattning Ett beräkningsprogram för beskrivning av rökspridning i en tvårumskonfiguration presenteras. Modellen förutsätter två gasskikt i vardera rummet: ett varmt övre skikt och ett kallt undre skikt. För ett givet förbränningsförlopp av branden beräknar programmet rökgasskiktens höjd över golvnivå och deras temperatur. Såväl termisk ventilation som mekanisk ventilation kan simuleras med modellen.
Abstract An interactive computer program for simulating the smoke filling in a two-room structure is described. Each room is divided into two homogenuous layers, a hot layer next to the ceiling and a cool layer next to the floor. For given fire size and vent geometry of the two-room structure the model predicts the thickness and temperature of the smoke layers as function of time. Roof and mechanical venting is accounted for in the model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182