Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandrökspridning på HMS Visborg, v 9047.

Brandrökspridning på HMS Visborg, v 9047. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jansson Rolf, Onnermark Bengt, Werling Per-Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-11-12
Rapportnummer: (FOA C 20850-2.4)
Nyckelord Brand, fartyg, brandrök, fire, ship, smoke
Sammanfattning Genom experiment med simulerad brandrök studerades spridningen av brandrök från en hyttbrand på minfartyget HMS Visborg. Undersökningen gällde främst tiderna för brandrökens spridning till olika platser samt inverkan av fartygets mekaniska ventilation. "Brandrök" av temperaturen 200oC genererades i en gasoleldad ugn. För observation av röktätheten blandades brandröken med salmiakrök från rökpatroner. I rapporten ges mätresultat avseende brandrökens temperatur T (t) och optiska täthet OD (t) på 13 platser. Resultaten visar en omfattande spridning av sikthindrande rök, en begränsad spridning av tät rök och kort spridning av brandrök med hög temperatur. Genom den mekaniska ventilationen åstadkoms en styrd strömning och utventilation av brandrök. Avslutningsvis kommenteras undersökningsmetodens användbarhet, möjligheter och begränsningar.
Abstract By experiments with "simulated" fire smoke, the spread of smoke from a cabin fire on HMS Visborg was studied. Main objectives were the time of smoke arrival to various places and the effect of mechanical ventilation. The smoke was generated by an oven, exhausting air heated by butane burners and made visible by sal.ammoniac. In the report are given data of temperatures T (t) and optical density OD (t) from about 13 places. The results show a widespread extension of thin smoke, a much smaller spread of dense smoke and a short spread of high-temperature gases. The effects of mechanical ventilation was observed to result in a restricted flow along channels (corridors etc) - compared to the non-ventilated case.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182