Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av miljöfaktorer på hållbarhet av anodiserade aluminiumytor.

Inverkan av miljöfaktorer på hållbarhet av anodiserade aluminiumytor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Lars H, Bengtsson Margot
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-11-26
Rapportnummer: (FOA C 20851-2.4)
Nyckelord Anodiserande aluminiumytor, korrosion, hållbarhet
Sammanfattning Utvecklingen av sensorer för detektering och registrering av värmestrålning i våglängdsområdet 8-12 um från vapenplattformar medför att värmeemissionen från objekten bör skilja sig så lite som möjligt från bakgrundens. En anpassning av signaturen medges genom att skrovet av aluminium hos objekten anodiseras och på så sätt ges en låg emissionsfaktor. I rapporten redovisas korrosionsresistensen i olika medier för lågemissiva, anodiserade skikt på aluminium. Undersökningen visar att syror, baser och kloridlösningar har en kraftigt förstörande inverkan på skikten. Svaveldioxid i närvaro av fukt har också en påtagligt negativ inverkan. Däremot synes tryckoljor och reabensin inte ha någon effekt.
Abstract The development of sensors capable of detecting heat radiation in the 8-12 um wavelength region demands that infra-red emission from a weapon platform must emulate as closely as possible the background radiation in order to avoid detection. This can be achived by anodizing the aluminium surfaces of the platform. This report presents the results of corrosion tests on low emission anodized aluminium surfaces in various media. The investigation shows that acids, bases and chloride solutions rapidly destroy the anodized surface. Sulphur dioxide in the presence of moisture also has a negative effect, whereas hydraulic oil and pure gasoline have no effect.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182