Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hankel transformation for analysis of modal structures of wave fields in horizontally stratified media

Hankel transformation for analysis of modal structures of wave fields in horizontally stratified media Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Östlund Klas
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-12-18
Rapportnummer: (FOA C 20852-2.2)
Nyckelord Hankeltransform, Greenfunktion, modstruktur, Scholtemod, sedimentparametrar
Sammanfattning Sedimentparametrarnas inverkan på modstrukturen för vågfältet i ett lateralt homogent fluid-solid medium studeras. Sedimentmodernas vågtal är verkligen känsliga för sedimentets skjuvparamentrar. Utifrån experimentella data kan modstrukturen bestämmas genom Hankeltransformation av det avståndsberoende tryckfältet (som är cylindersymmetriskt). Följande metoder för numerisk beräkning av Hankeltransformen beskrivs och testas för ett exempel med känd lösning: Trapetsregeln, Fourier-Bessel-serien, FFT för ett asymptotiskt uttryck, snabba Hankeltransformen och en viss direkt integrationsmetod. De två mest lovande metoderna, Fourier-Bessel-serien och FFT, utvaldes sedan för evaluering av Greenfunktionen för ett simulerat hydroakustiskt tryckfält. Motsvarande beräkningsresultat redovisas.
Abstract The effects of the environmental parameters on the modal structure of the wave field in a laterally homogeneous fluid-solid medium are studied. The wavenumbers for the sediment modes are indeed sensitive to the shear parameters of the sediment. When experimental data are available, the modal structure can be determined by Hankel transforming the cylindrically symmetric pressure field given as function of range. The following methods for numerical evaluation of the Hankel transform are described and tested for a known example: the trapezoidal rule, the Fourier-Bessel series, the fast Fourier transform applied on the asymptotic form, the fast Hankel transform, and a particular direct integration method. The two most promising methods, the Fourier-Bessel series and the fast Fourier transform applied on the asymptotic form, were chosen for evaluation of the Green´s function from a simulated hydroacoustic pressure field and computational results are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182