Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och utvärdering av statiska prov med SOFRAM-motorer.

Analys och utvärdering av statiska prov med SOFRAM-motorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wimmerström Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-16
Rapportnummer: (FOA C 20853-8.4(2.1))
Nyckelord Fasta drivämnen, rammotorer, statiska prov, HPLF
Sammanfattning Denna rapport redovisar beräkningar för att bestämma driftpunkter och prestanda som funktion av simulerat flyg-Mach-tal, vid provbränning av SOFRAM-motorer i FOA nya strömningslaboratorium. Kalibrering av provrigg och validering av insamlings- och utvärderingsprogram har gjorts vid provbränningar med bränslerika magnesiumkrut. Drivämnets sammansättning var 25% ammoniumperklorat och 50% magnesium, med och utan 2% järnoxid som förbränningskatalysator, samt hydroxyltermerad polybutadien som bindemedel.
Abstract This report shows calculations to determine points of operation and to evaluate performance, at different simulated flight Mach numbers, for Solid Fuel Ramjet (SFRJ) motors. The experiments have been performed at FOA new test facility for air-breathing-engine testings. To calibrate the new connected-pipe test facility and validate the data acquisition system and software to analyse test firings, the tests were performed with fuel-rich magnesium propellants in a small SFRJ-combustor. The composition of the propellants were 25% ammonium perchlorate, 50% magnesium and hydroxyl terminated polybutadiene as binder, with and without 2% iron oxide as burning catalyst.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182