Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CEC 89. Computer programme for thermochemical equilibrium calculations with real gas state assigned volume.

CEC 89. Computer programme for thermochemical equilibrium calculations with real gas state assigned volume. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flygar Sven Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-16
Rapportnummer: (FOA C 20854-2.1)
Nyckelord Computer program, thermochemistry of gun propellants, virial equation of state
Sammanfattning Föreliggande datorprogram utgör en vidareutveckling av datorprogrammet för termokemiska beräkningar beskrivet i FOA-rapport C 20367-03 (1980). Det nya består i att man vid beräkning för konstant volym kan ta hänsyn till realgaseffekter. Denna rapport behandlar enbart det teoretiska ekvationsunderlaget till själva datorprogrammet och teorin för beräkning av virialkoefficienterna. Programmet är anpassat för PC-datorer motsvarande COMPAQ 386. En särskild användarbeskrivning kommer att publiceras i en kommande FOA-rapport.
Abstract This computer programme is based upon the SP-273 NASA code. A new section is included in which calculations of complex chemical compositions can be made assuming non-ideal gases at constant volume. The main contents of this report are the theoretical equations which are used for these constant volume calculations. The programme is adapted to 386 PC-computers. A users´ manual is planned in a future FOA report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182