Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapenverkan mot flervånings betongbyggnad II. Bestämning av skador från 2,1 kg sfäriska hexotolladdningar mot husfasad i skala 1:4.

Vapenverkan mot flervånings betongbyggnad II. Bestämning av skador från 2,1 kg sfäriska hexotolladdningar mot husfasad i skala 1:4. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edin Kjell, Forsen Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-02-18
Rapportnummer: (FOA C 20859-2.3)
Nyckelord Byggnader, explosioner, experiment, modellskala
Sammanfattning En experimentserie har genomförts för bestämning av skador på en del av en betongbyggnad i skala 1:4 vid utvändig luftstötvågbelastning från detonationen av en 2,1 kg hexotolsfär. Ytterväggen har belastats vertikalt med en betongvikt för att simulera last från ovanförliggande våningar. Syftet har varit att kartlägga skadetyp och skadenivå vid luftstötvågsbelastningen från detonationen av en 250 kg minbomb utanför ett flervånings bostadshus med stomme av platsgjuten armerad betong. Förutom efterdokumentation har vid experimenten mätning skett av luftstötvågsbelastning, väggens horisontella utböjning och vertikala rörelse, horisontell upplagskraft och vertikal kraft som belastat väggen. Experimenten visar bla att det uppstår mycket höga normalkrafter i väggen p.g.a masströghet vilket kraftigt ökar väggens motstånd och deformation.
Abstract In order to determine the damage of dwellinghouses due to blast waves from detonating 250 kg GP-bombs a test series has been made. Experiments were made with one fourth scale reinforced concrete structures simulating three storeys high external walls with connected floor slabs. A concrete mass on top of the external wall simulated mass load from storeys above. 2.1 kg spheres of Comp-B were detonated outside the structure. Besides documentation of damage after the experiments, recordings were made during experiments of blast wave pressure, horisontal deflection and vertical movement of wall, horisontal force in one of the floor slabs and vertical force on top of the wall. One thing found was that the lateral dynamic load from the blast wave increases the in-plane compressive force in the wall and thus substantially increases the resistance of the wall.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182