Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkningsprogram för skattning av genomslagssannolikheten vid given anslagshastighet hos ballistiska skydd.

Beräkningsprogram för skattning av genomslagssannolikheten vid given anslagshastighet hos ballistiska skydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forss Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-28
Rapportnummer: (FOA C 20863-2.4)
Sammanfattning Beskrivning av ett beräkningsprogram för skattning av genomslagssannolikheten vid given anslagshastighet hos ballistiska skydd med utgångspunkt från skjutdata. Programmet skattar även konfidensintervall för sannolikhetsfunktionen. Programmet är avsett för IBM-kompatibel PC (minst 386) och kan även användas för att jämföra gränshastigheten hos två olika mål.
Abstract Description of a calculation code for estimation of the penetration probability at given impact velocity for ballistic armours when evaluating test data. The program code estimates also the confidence regions belonging to the probability function. The code is to be used on a IBM compatible PC (at least 386) and can also be used for comparison of the limit velocity of two different targets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182