Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparing fire models with experimental data.

Comparing fire models with experimental data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-05-20
Rapportnummer: (FOA C 20864-2.4)
Nyckelord rumsbrand, zonmodeller, utvärdering
Sammanfattning Beräknade data från brandfysikaliska modeller jämförs med uppmätta data från två experimentella arbeten. Först redovisas jämförelse med experimentella data från bränder i en flyghangar. En en-rumsmodell används i jämnförelse. Därefter görs jämförelse med experimentella data från bränder i en tvårumskonfiguration. Flerrumsmodeller används i denna studie. Beräknade data på rökskiktens tjocklek och medeltemperatur uppvisar god överensstämmelse med uppmätta data. Alternativa brandplumer används i beräkningarna, vilket resulterade i olika värden på rökskiktens tjocklek.
Abstract The agreement between theory and experiment is studied by comparing the results of computer fire models with the measured data of two experimental works.First is described the comparison between computed and measured data from first in an aircraft hangar. A single-room fire model is used. In the second part of the paper multi-room models are compared with the measured results from fires in two-room configuration. The predicted values of temperature and height of smoke layers agree reasonably well with the measured data. Alternate fire plums were used. As a result different layer heights were predicted.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182