Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förklaringsgenerering med hjälp av Glenn Shafers och Arthur P Dempsters evidensteori.

Förklaringsgenerering med hjälp av Glenn Shafers och Arthur P Dempsters evidensteori. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Pether, Sjölander Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-04-06
Rapportnummer: (FOA C 20867-2.7)
Nyckelord Artificiell intelligens, beslutstödssystem, trovärdighetsfunktioner, Dempster-Shaferteori, evidenskalkyl, osäkerhet, förklaring, ubåtsskydd, ubåtsjakt
Sammanfattning Problemet att ur en mängds osäkra fakta försöka utröna en strategi eller ett förhållningssätt är lika gammalt som civilisationen. Det har framkastas många lösningar, alltifrån att rådfråga oraklet i Delfi (man kunde alltid hoppas att svaret var begripligare än frågan) till Lottotärningar. Exempel på försök i branschen är den beyesianska sannolikhetsteorin och den av Shafer och Dempster framkastade evidensteorin. Vi kommer att ge en grundläggande sammanfattning av evidensteorin utan några försök till matematisk stränghet. Vi kommer även att behandla implementeringen av evidensteorin i två system: ett fristående program, avsett att vara generellt, samt specialiseringen till beslutsstödssystemet Dezzy. Huvudsyftet med dessa har varit att konstruera en förklaringsmekanism; båda programmen räknar på grundval av osäkra fakta ut ett händelseförlopp, och det gäller att försöka förklara de slutsatser som dras. Programmen har karaktären av expertsystem, och det gäller att åtminstone vara insatt i evidensteorin för att förstå sig på dem.
Abstract The problem of trying to build a strategy from uncertain facts is as old as civilization. Many have tried to solve it, with varying degrees of success, from the oracle in Delphi to modern theoretical edifices like the bayesian theory of probability and the Dempster-Shafer theory of evidence. We will give a summarized account of the theory of evidence without any attempt at mathematical rigor. We will also speak at some length about the implementation of the theory in two systems: one program of a general nature, and a specialized supplement to the decision support system Dezzy. The main goal with these programs has been to try to construct an explanation generation mechanism; both implementations calculate some course of events on the basis of uncertain facts, and we would want to be able to explain why we have reached (or not reached) a certain conclusion. The programs could be characterized as expert systems, and it is vital to have at least a rudimentary understanding of evidential theory to be able to appreciate them.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182