Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störfältsberäkning - ett examensarbete i magnetisk modellering.

Störfältsberäkning - ett examensarbete i magnetisk modellering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hultin Sven
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-03-19
Rapportnummer: (FOA C 20868-2.2)
Nyckelord Störfält, sensorer, överföringsmatris, ubåt, ferromagnetiska material, rotationssymmetriska kroppar, kompensationsslingor
Sammanfattning Examensarbetet omfattar studium av störfält från olika rotationssymmetriska kroppar (med eller utan invändiga strömslingor) och bildar underlag för placering av magnetiksensorer på fartyg in närheten av magnetiska material. De kroppar som studerats är: oändlig homogen cylinder, oändligt cylinderskal, homogen prolat rotationsellipsoid och prolat rotationsellipsoidalt skal. Arbetet omfattar även en praktisk undersökning av överföringsmatrisen till ostört fält vilket resulterat i en algoritm och ett datorprogram för godtycklig situation och kropp.
Abstract The thesis embodies theoretical approximations of the disturbed magnetic field from various symmetric bodies, with or without internal circuits, and it is a framework in a project to locate magnetic sensors outside naval vessels close to magnetic materials. The thesis includes the infinite & homogenous cylinder; the infinite cylindershell; the homogenous & prolate ellipsoid; the prolate & ellipsoidal shell. The thesis also includes a practical investigation and calculation of the matrix from the distributed magnetic field to the undisturbed which results in an algoritm and a Fortranprogram for an arbitrary situation and body.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182