Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandrökspridning från liten till stor lokal-experiment.

Brandrökspridning från liten till stor lokal-experiment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Onnermark Bengt, Jansson Rolf, Hansson Sven-Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-17
Rapportnummer: (FOA C 20871-2.4)
Nyckelord Brand, Byggnad, Brandrök
Sammanfattning Genom experiment studerades spridningen av brandrök från ett litet rum till ett större, intilliggande lokal (190 m ) samt rökfyllnaden av denna. I experimentserien varierades bränslet (fotogen, trä) i brandrummet, dettas läge samt ventilationen i den stora lokalen. Vid experimenten mättes främst temperaturen T på 12 höjder och röktätheten OD på fem höjder i den stora lokalen. Undersökningens huvudsyfte var att ta fram experimentella data för att evaluera ett antal beräkningsmodeller. Denna jämförelse har redovisats separat. Till båda undersökningarna har bidrag givits från Styrelsen för svensk brandforskning.
Abstract By experiments was studied spread of fire smoke from a small fire room to an adjacent large room (190 m ) - and the smoke-filling of the latter. In the series of experiments were varied the fuel (kerosene and wood), the level of the fire room and the ventilation of the large room. In the large room the temperature T was measured at 12 heights and the optical smoke density OD at 5 heights. The main aim of this investigation was to get experimental data- for evaluating various calculation fire models. This comparison is given in a separate report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182