Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ökning av hållfastheten hos HTPB-baserade drivämnen genom tillsats av kimrök.

Ökning av hållfastheten hos HTPB-baserade drivämnen genom tillsats av kimrök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-04-03
Rapportnummer: (FOA C 20872-2.1)
Nyckelord Fast bränsle, Luftförbrukande motorer, Rammotorer, Kimrök, Hållfasthet
Sammanfattning Försök har gjorts att mekaniskt förstärka HTPB-material genom inblandning av små mängder av kraftigt förstärkande kimrök. De kimrökssorter som provats är Corax N220 och N375 samt Ketchenblack EC. Dessa kimrökssorter visade sig vara kraftigt förstärkande även i låga koncentrationer. Med den effektivaste, Ketchenblack EC, erhölls vid en tillsats på endast två procent en fördubbling av maximala dragspänningen och samtidigt en liten men tydlig ökning av brottöjningen på cirka 20%. Termokemiska beräkningar har utförts för HTPB som bränsle i luftförbrukande motorer. Inverkan på förbränningsegenskaper som impuls och förbränningstemperatur blir försumbara vid inblandning av så låga halter kimrök som ett par procent.
Abstract The aim of this work was to see if the mechanical strength of HTPB propellants can be increased by adding small amounts of carbon black. The types of carbon black studied were Corax N220, Corax N375 and Ketchenblack EC. These types of carbon black were very efficient even in low concentrations. With an addition of 2% of the most efficient type, Ketchenblack EW, the tensile strength was doubled. Also the ultimate strain was increased, about 20%. Thermochemical calculations show that the influence of small amounts of carbon black, <5%, on the performance of HTPB as a fuel-rich propellant is negligible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182