Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del II. Lindade termoplastkompositer med optisk fiber.

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del II. Lindade termoplastkompositer med optisk fiber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindbäck Annica
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-04-06
Rapportnummer: (FOA C 20873-8.4)
Nyckelord Termoplastkomposit, APC-2, Inbäddad optisk fiber, Lindning
Sammanfattning Optiska fibersensorer inbäddade i kompositmaterial kan utnyttjas för att bestämma flera olika påverkansparametrar. Detta arbete har utförts i syfte att undersöka möjligheterna att lägga in optiska fibersensorer i lindade termoplastkompositer. Kolfibrer impregnerade med polyetereterketon (APC-2) i form av tape användes för tillverkningen av ringar tillsammans med en konventionell optisk fiber för telekommunikation som bäddades in under lindningsprocessen. Genom att variera konsolideringstrycket och lindningshastigheten lyckades det att tillverka ringar med en inbäddad optisk fiber utan den interlaminära skjuvhållfastheten reduceras märkbart. Vid höga konsolideringstryck krossades den optiska fibern medan låga konsolideringstryck eller hög lindningshastighet medförde att kompositens mekaniska egenskaper blev dåliga.
Abstract Fiber optical sensors structurally embedded in composite parts provides the potential for monitoring several different properties. The aim of this study was to investigate the possibilities to embed fiber optical sensors in filament wound thermoplastic composites. Carbon fiber reinforced polyetheretherketone (APC-2) and conventional optical fibers for telecommunication were used for filament winding of rings. By varying consolidation pressure and winding speed it was possible to wind rings with an embedded optical fiber without significant loss in interlaminar shear strength. At high consolidation pressures the optical fiber was crushed while low pressures of high winding speeds significantly reduced the mechanical properties of the rings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182