Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Koherens. Resultat från mätningar i Kalmarsund och i Stockholms skärgård.

Koherens. Resultat från mätningar i Kalmarsund och i Stockholms skärgård. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-05-04
Rapportnummer: (FOA C 20878-2.2)
Nyckelord koherens, hydroakustik, ljudutbredning, grunda vatten
Sammanfattning Mätningar har utförts på tvärkoherensen för signaler i grunda vatten i Östersjön, dels över en jämn botten i Kalmarsund, dels över en ojämn botten i Stockholms skärgård. Mätningar visar på bägge mätplatserna att för 500 m hydrofonmellanrum är tvärkoherensen y2(f)=1 upp mot 315 Hz. För högre frekvenser är mätresultatet osäkrare, men koherensen är troligen hög ännu vid 6300 Hz (y2(f)>0,7), kanske rent av upp mot 1). Mediets koherens innebär därmed ingen begränsning för att bygga 500 m långa antennarrayer för frekvenser upp till 6300 Hz. En icke plan vågfront kan därmed begränsa den användbara arraylängden.
Abstract The transversal coherence has been measured in shallow waters in the Baltic. The measurements have been made over a smooth bottom in the Kalmarsund and over a rough bottom in the Stockholm archipelago. The measurements in both areas show that for a distance up to 500 meters between the hydrophones, the transversal coherence y2(f)=1 up to 315 Hz. For higher frequencies the results are more uncertain, but anyhow the coherence seems to be high still up to 6300 Hz (y2(f)>0,7, maybe even up to 1). The coherence of the medium is therefore not a limitation for building hydrophone arrays of the length of 500 meters for frequencies up to 6300 Hz. On the other hand a randomly curved wavefront may limit the usable array length.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182