Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandrökspridning på Kkv Gbg (GÖTEBORG).

Brandrökspridning på Kkv Gbg (GÖTEBORG). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jansson Rolf, Altvall L-E, Nireus Kjell
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-05-13
Rapportnummer: (FOA C 20879-2.4)
Nyckelord brand, fartyg, brandrök
Sammanfattning Med ett antal experiment studerades spridningen av brandrök på Kkv Gbg. Vid studien användes simulerad brandrök med en temperatur upp till 200oC. I rapporten ges mätresultat avseende brandrökens temperatur T(t) och optiska täthet OD(t). Med den mekaniska ventilationen i drift erhölls den gynsammaste miljön.
Abstract By a number of experiments the spread of fire smoke was studied on Kkv Gbg. Simulated fire smoke was used with a temperature up to 200oC. In the report are given data of temperatures T(t) and optical density OD(t). With the mechanical ventilation running the best environment was obtained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182