Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Neuronnät i regelsystem. En jämförelse av neronnätsteknikens och konventionell reglertekniks möjlighet att styra ett olinjärt system.

Neuronnät i regelsystem. En jämförelse av neronnätsteknikens och konventionell reglertekniks möjlighet att styra ett olinjärt system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Engström Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 92
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-31
Rapportnummer: (FOA C 20883-8.4)
Nyckelord neuronnät, reglerteknik, olinjärt system, back propagation, HPLF
Sammanfattning Detta arbete avser att undersöka neuronnäts-teknikens potential för styrning av ett olinjärt system. Ett reglerproblem formuleras med utgångspunkt från det upp och nedvända pendelsystemet. En neoronnätsregulator tränades till uppgiften att stabilisera detta från början ganska ostabila system. En jämförelse gjordes mellan ett antal regulatorer baserade på konventionell reglerteknik och den framtagna neuronnätsregulatorn. Denna jämförelse visade att neuronnätsregulatorn kan tränas så att denna ger en god prestanda även då inverkan av olinjäriteter är stor. Dessutom visade sig neuronnätsregulatorn ha en god tålighet för inverkan av brus i regelsystemet.
Abstract This report intends to examine neural networks potential for control of nonlinear system. A controltask is formulated in addition to the inverted pendulum system. A neural network controller was trained for the task of controlling this initially rather instabile system. A comparison was made between the performance of the neural net controller and the preformance of some conventional feedback controllers. This comparison indicated that a neural controller can be trained to give a good preformance even under large nonlinear influence. The neural net controller also proved to handle the precence of noice in the controlsystem very well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182