Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerisk simulering av brandgasers spridning på kustkorvett typ Göteborg.

Numerisk simulering av brandgasers spridning på kustkorvett typ Göteborg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Bengt, Nordberg Pontus
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-29
Rapportnummer: (FOA C 20885-2.4)
Nyckelord Brand, Fartyg, Matematiska modeller, Brandskydd
Sammanfattning Den termiska miljön för givna brandscenarier på kustkorvett typ Göteborg har beräknats med det brandfysikaliska programmet FAST. Med programmet simuleras brandens utveckling i det rum där branden börjar samt brandgasernas spridning genom öppna dörrar och svängskott till närliggande volymer. Temperaturen i värmeutsatta förråd redovisas ochså i rapporten. Beräknat resultat ska användas som underlag för diskussioner och ingenjörsmässiga bedömningar av brandskyddstekniska frågor ombord på Kkv typ Göteborg.
Abstract The thermal evironment for given fire scenarios on Kkv type Göteborg is calculated bu the fire model FAST. By the program is calculated the development of the fire in the fire room and the spread of hot gases through open doors and bulkheads to nearby volumes. The temperatures in fire exposed dtores are also given in the report. The caculated data should be the basis for discussions and engineering judgments for solving fire protection engineering problems on Kkv type Göteborg.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182