Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ADA-program för beräkning av rök- och värmespridning i generella en-rumsmoduler.

ADA-program för beräkning av rök- och värmespridning i generella en-rumsmoduler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-07-22
Rapportnummer: (FOA C 20886-2.4)
Nyckelord brand, matematiska modeller, rökspridning
Sammanfattning Med utgångspunkt från en given fysikalisk modell har en generell rumsmodul tagits fram. Modulen har en egen uppsättning data för rummets storlek, öppningar, material, initialtemperaturer med flera. Programmet skapar begärt antal rum dynamiskt under programkörningen. Varje rums data kan ändras av användaren under programmets körning. Terminalutskrift av olika data sker vid tidpunkter bestämda av användaren.
Abstract From a given physical model, a general room-module has been constructed. The module has an own set of data for room size, wall material, room openings, initial temperatures and others. The program creates dynamically the number of rooms desired during run-time. Each room data can be changed by the user during run-time. Terminal output of some different data is done on times desided by the user.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182