Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA Gyrobord. Ny elektronik och datorisering.

FOA Gyrobord. Ny elektronik och datorisering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arnzen Sylve, Ekström Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-18
Rapportnummer: (FOA C 20889-8.4)
Nyckelord Gyrovridbord, Fiberoptisk gyro, FOG, Gyrokalibrering
Sammanfattning Utvecklingen inom gyroområdet är av stor betydelse i bl a robottillämpningar och styrd ammunition. Nya eller modifierade typer av gyron utvecklas successivt, t ex fiberoptiska (FOG), och med prestanda som gör dem allt mer attraktiva i tillämpningar med höga accelerationskrav och stor mätområdesdynamik. För uppbyggnad av vår kompetensnivå inom området är inköp och mätningar på aktuella moderna gyron av stor angelägenhetsgrad. För att såväl möjliggöra som underlätta dylika gyrostudier har FOA inst 22 enaxliga gyromätbord därför modifierats och försätts med ny mekanisk utväxling och drivelektronik inklusive nyutvecklad mjukvara för datorstyrning. Denna styrning, som regleras och övervakas via persondator, kan verka i fyra olika moder varvid det blir möjligt att bl a faslåsa gyroborder till någon yttre , övervakande, noggrann frekvensnormal. I rapporten beskrivs dels själva modifieringsarbetet, dels ges några illustrativa exempel på inledande mätningar som gjorts med fiberoptiskt gyro för test och funktionskontroll av såväl gyro som uppdaterat gyrobord. Arbetet har utförts inom ramen för HPLF, delprojkt 3 (DP3), verksamhet.
Abstract The development within the domains of gyros and inertial systems is of great importance in the use of missiles and guided munitions. New types of gyros are developed gradually, e.g. Fiber Optic Gyros, and with performance that make the gyros more and more attractive for use in applications with great demands for highaccelerations and high range of dynamics. In order to enhance our competence of knowledge within the fields of gyros, purchase and tests of modern gyros is of great importance. In order to realize such studies, an already available test rate table of one-axis design at the establishment has been redesigned and supplied with new electronics and gear reduction set inclusive of software for new computerized control. The control and monitoring of the rate table, performed by a personal computer, is affectuated by the way of choosing one of four avaible differnt modes of operations. In one of those modes it is possible to control the angular rate of the table by an optional external high accuracy frequency standard. In this report is descibed firstly the work with the redesigned gear reductions, electronics and software control. Secondly are given examples of obtained data from initial qualification tests of a fiber optical gyro for test and control of the use and function of the modified gyro table.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182