Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flerkomponentsdynamometer, konstruktion.

Flerkomponentsdynamometer, konstruktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andreasson Sten, Renström René
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-12
Rapportnummer: (FOA C 20890-2.1)
Nyckelord mätanordning, raketmotorers drivkraft, flera komponenter av kraft och moment
Sammanfattning En anordning för att mäta flera komponenter av de krafter och moment, som en raketmotor kan utveckla, har tagits fram vid Institutionen för Framdrivning och Ballistik, FOA 27, Grindsjön. I föreliggande rapport beskrivs funktion och konstruktion för den kompletta anordningen, liksom för dess olika delar. Vidare ges tekniska specifikationer och nämns något om förutsättningarna för att genomföra tillförlitliga mätningar. Ett par förslag till utbyggnad och statisk kalibrering presenteras också.
Abstract A stand for measuring multiple components of a rocket engine´s thrust vector, force and moment, has been designed and built by the Department of Propulsion and Ballistics, FOA 27, Grindsjön. In this reoprt, the function and design of the complete device and its different parts, are described. Technical specifications are given and conditions for performing reliable measurements are mentioned. A couple of suggestions for development of the stand and static calibration are presented too.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182