Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sökgraf för kortaste vägen i planet.

Sökgraf för kortaste vägen i planet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elg Richard
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-02
Rapportnummer: (FOA C 20891-2.7)
Nyckelord kortaste vägen, siktlinjer, visibility graph, konvexa höljen
Sammanfattning Rapporten beskriver en ny metod att ta fram en sökgraf för kortaste vägen mellan två punkter i ett plan med hinder i form av enkel slutna disjunkta polygoner. Grafen har normalt ett antal noder som är mycket mindre än totala antalet hörn i polygonerna. Inga onödiga bågar tas med eftersom alla bågar mellan noder som härrör från polygonhörn är delar av kortaste vägen mellan andra polygonhörn. Problemet jar tillämpningar bl a inom navigeringsområdet.
Abstract A new method to find a search-graph for shortest paths in a plane with simple polygonal obstacles. The graph normally contains a number of nodes that is much smaller than the total number of vertices in the polygons. No unnecessary arcs are contained in the graph, since all arcs between nodes that come from vertices are parts of shortest paths between other polygon vertices. The method has applications in vehicle navigation problems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182