Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En astrofysikalisk opacitetsdatabas vid FOA.

En astrofysikalisk opacitetsdatabas vid FOA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-17
Rapportnummer: (FOA C 20892-4.1)
Nyckelord Opacitet, Värmekonduktivitet, Transportkoefficient, Strålningsabsorption, Tillståndsekvation
Sammanfattning En i USA upprättad databas med information om fysikaliska egenskaper hos många av grundämnena har i urval förts över till FOA. Ämnena antas vara i termodynamiska jämnviktstillestånd belägna inom ett temperaturområde av cirka 10 -10 K och ett densitetsområde som vid temperaturgränserna grovt sett är 10 - 1 kg/m respektive 1-10 kg/m . Basen ineehåller spektrala elektromagnetiska extinktionsoefficienter, elektronernas termiska ledningsförmåga, termodynamiska tillståndsfunktioner och atomfysikaliska data. Genom kombination av data för de rena ämnena kan data erhållas också för godtycliga blandningar. I rapporten ges en presentation och disskusion av databasen och datorprogrammen för hantering av den, liksom av det fysikaliska underlaget. r.
Abstract Selected parts of an opacity library created in the USA has been transferred to FOA. The library contains information about physical properties of many of the chemical elements over a wide range of astrophysical conditions, as for instance spectral electromagnetic extinction coefficients, electron thermal conductivity , thermodynamic equation of stae and atomic physics data. Combining data for the pure elements, data may be obtained also for arbitrary mixtures. The report gives a presentation and discussion of the library and of the library-associated computer programs, as well as a description of the physical background.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182