Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energy-conserving parabolic wave equations.

Energy-conserving parabolic wave equations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundström Arne
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-10-28
Rapportnummer: (FOA C 20895-2.7)
Nyckelord Ljudutbredning i vätskor, Undervattensakustik
Sammanfattning Rapporten visar hur en parabolisk vågekvationsmodell för ljudutbredning i vätskor skall vara utformad för att ge små fel också på stora avstånd. Modellen klarar också problem där ljudhastigheten och densiteten är avstånds- och djupberoende. Först behandlas det tidsberoende problemet och därefter specialfallet där ljudet kommer från en periodisk källa. För problem där bottendjupet varierar, och där det kan finnas sedimentskikt av varierande tjocklek, används en speciell koordinattransformation. Feluppskattningar och numeriska approximationer redovisas också.
Abstract Energy-conserving versions of the parabolic wave equation model used for underwater sound propagation are derived for stratified media and variable coefficients (depth-dependent and range-dependent). The energy-conserving PWE models are first given for time-dependent problems, showing the difference between exact and approximate energy conservation rules and the corresponding error growth equations most clearly. In the following sections, corresponding PWE models are derived for the Helmholtz equation and finite-difference schemes. For problems with sloping interfaces, a simple transformation to a new coordinate system is introduced. Such a modification is shown to be necessary for higher-order PWE models, but also for low-order models, it simplifies the formulation of a appropriate interface conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182