Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Parameter estimation from hydroacoustic sensor array data: Experimental results. Final project in signal processing at Linköping Institute of Technology.

Parameter estimation from hydroacoustic sensor array data: Experimental results. Final project in signal processing at Linköping Institute of Technology. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Göransson Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-18
Rapportnummer: (FOA C 20897-2.2)
Nyckelord Arraysignalbehandling, Mållokalisering, Parameterskattning
Sammanfattning Vid arraysignalbehandling studeras problemet att erhålla information ur samtidiga mätningar på flera sensorsignaler. I detta examensarbete undersöks hydroakustiska data insamlade i Östersjön. Tonvikten läggs på skattning av bäring till målet. Flera metoder används för denna skattning. Speciellt uppmärksammas bäringsfelets beroende av sensorantal och mättid. Mätfelens varians beräknas, liksom datorkostnader för olika metoder. Några jämförelse görs mellan resultat erhållna av oss och av teoretiska studier i litteraturen.
Abstract Sensor Array Processing deals with the problem of extracting information from simultaneous measurements of multiple sensor outputs. In this final project, hydroacoustic data collected in the Baltic sea are investigated. Most effort is put on estimating the Direction of Arrival (DOA). Several methods are used for this estimation. The dependence of the estimation accuracy on the number of sensors and the number of snapshots is given special attention. The empirical mean-square are calculates, as well as the computational costs for differnt methods. Some comparisons between results obtained here and in theoretical studies in the litterature is made.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182