Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Infraljudsteknik för övervakning av luftrummet. Utvärderingar av registreringar.

Infraljudsteknik för övervakning av luftrummet. Utvärderingar av registreringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagelstein Carl Henrik, Nygren Hans Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-29
Rapportnummer: (FOA C 20898-2.2)
Nyckelord Spaning, Infraljud, Aeroakustik, Detektering, Riktningsbestämning, Registrering, Presentation
Sammanfattning I rapporten ges en översiktlig beskrivning av en enkel princip för detektering av infraljudvågor med en för detta ändamål framtagen utrustning. Registreringar från olika typer av infraljudskällor presenteras och kommenteras. Utrustningen är anpassad för det lägre infraljudsområdet och kan därför ej detekteraexempelvis helikopterljud.
Abstract This report describes a simple principle for detecting infrasonic sound waves an equipment constructed for that purpose. Registrations from diffrent kinds of infrasonic sound are presented and discussed. The equipment is applicable in the lower part of the infrasonic frequence range and can not be used for detecting e.g. helicopter sound.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182