Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antivikningsfilter vid tidsdiskret registrering av tryck från luftstötvågor.

Antivikningsfilter vid tidsdiskret registrering av tryck från luftstötvågor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rislund Sten Hugo
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-03
Rapportnummer: (FOA C 20908-2.1)
Nyckelord Antivikningsfilter, vikningsdistorsion, samplingsfrekvens, luftstötvågor
Sammanfattning Luftstötvågor har registrerats och studerats. I samband härmed har ett kvantitativt mått på så kallad vikningsdistorsion definierats och beräknats, vilket ger m��jlighet att bestämma erforderlig gradtal hos ett så kallat antivikningsfilter för given samplingsfrekvens och givet mått på vikningsdistorsionen. Val av filtertyp diskuteras med utgångspunkt från krav både i frekvens- och tidsdomänen. Bessel-filter visar sig lämpliga beroende på egenskaper hos steg- och impulssvar.
Abstract Shock waves in air have been recorded and studied. In this connection a quantitative measure of so called aliasing distorsion has been defined and calculated. which will make it possible to estimate the order of a filter against aliasing distorsion at a given sample frequency and a given measure of aliasing distorsion. Different filters are discussed according to requirements both in frequency and time domains. The Bessel type of filter seems to be well adapted, owing to characteristics of the steps and impulse responses.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182