Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studier av metalljoner i krutraketflammor och deras inverkan på dämpning i mikrovågor.

Studier av metalljoner i krutraketflammor och deras inverkan på dämpning i mikrovågor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flygar Sven-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-06
Rapportnummer: (FOA C 20910-2.1)
Nyckelord kompositkrut, joner, alkalimetaller, mikrovågsdämpning
Sammanfattning Förekomst av kalium, K, i små mängder i ammoniumperklorat, AP, som oxidator i kompositkrut, bidrar till att öka halten fria elektroner i en raketflamma från ett sådant krut. Kloret i ammoniumperkloratet sänker däremot halten fria elektroner i flamman. Rapporten presenterar ekvationsunderlaget för en mikrovågs dämpning vid dess passage genom ett plasma samt ger beräkningresultat för tre AP-krut med polybutadien som bränsle, i ett fall även aluminium. Beräkningarna är gjorda för tre olika kammartryck och för K-halterna 50, 150 och 300 ppm som förorening i AP. Resultaten visar att dämpningen minskar med 60%, om halten K sänks från 300 ppm till 50 ppm.
Abstract Contents of potassium as contaminant in ammonium perchlorate, AP, as an oxidant in composite propellant , augment the amount of free electrones in the flame. On the other hand, the chlorine in AP helps to reduce the electron content. The theoretical equations in order to calculate the damping of micro waves passing through a plasma are given and calculations are made for three different compositions of composite propellant containing three different amounts of potassium, 50, 100 and 300 ppm in ammonium perchlorate and burning in a solid propellant rocket. The damping of micro waves will be reduced with 60 percent, when the content of potassium is diminished from 300 ppm to 50 ppm.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182