Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorskydd med icke-linjära optiska material.

Sensorskydd med icke-linjära optiska material. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-27
Rapportnummer: (FOA C 20912-8.4(2.6))
Nyckelord optiska begränsning, icke-linjär optik
Sammanfattning Ett hot mot optiska sensorer och ögon kommer från lasrar, speciellt från snabbt avstämbara pulsrar. De skydd mot hög ljusintensitet som finns att tillgå idag ger ett mycket dåligt skydd mot avstämbara lasrar. Icke-linjära optiska effekter kan på olika sätt komma att utnyttjas för att framställa bredbandiga skydd med snabb responstid. Rapporten innehåller en kort introduktion till icke-linjär optik och en beskrivning av några av de bakomliggande fysikaliska mekanismerna som är intressanta för optisk begränsning. För att framställa bredbandiga, snabba sensorskydd är det förmodligen nödvändigt att utnyttja tredje ordningens icke-linjärt optiska material. Det är material vars optiska egenskaper förändras med ljusintensiteten. I rapporten ges förslag på olika ideér för konstruktioner av bredbandiga skydd mot laserljus som alla utnyttar icke-linjära optiska effekter.
Abstract A threat against optical sensors and eyes arises from lasers, especially from fast tuneable pulsed lasers. The protection agaisnt high intensity light available today gives very poor shielding against tuneable lasers. Nonlinear optical effects can in different ways come to be utilized in large bandwidth protective devices with rapid respons times. The report contains a short introduction to nonlinear optics and some of the physical mechanisms that could be used for optical limiting. To make large bandwidth protective devices with short respons times it is probably necessary to utilize third order nonlinear materials. That is, material with optical properties that changes with light intensity. In the report different ideas are presented for large and narrow bandwidth protective devices, wich all utilize nonlinear optical effects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182