Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Silikonbaserade isoleringar i jetmotorer. Inledande försök.

Silikonbaserade isoleringar i jetmotorer. Inledande försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-12-02
Rapportnummer: (FOA C 20913-2.1)
Nyckelord Polysiloxan, vidhäftning, värmeisolering, mekaniska egenskaper, bindemedel, magnesium, aluminium, motorhylsmaterial, provningsmetoder
Sammanfattning Rapporten redovisar försök att framställa och fästa silikonbaserade isoleringsmaterial i jetmotorer. Även materialens värmetålighet har studerats. En metod att mot en välkänd silikonisolering, DC 93-104, härda fast ett isoleringsmaterial, baserat på hydroxylterminerad polybutadien (HTPB), har provats. En tämligen god vidhäftning erhölls, ehuru med adhesiva brott vid separationsförsök. Nya isoleringsmaterial har framställts genom att blanda och härda DC 93-104 med silikonmaterialet RTV 615. Genom att blanda komponenterna i olika proportioner kan konsistensen för den ohärdade massan liksom spännings-töjningsegenskaperna för det härdade materialet varieras. Genom att blanda i primerbehandlade metallpulver har hållfastheten för material baserade på RTV 615 kunnat ökas betydligt. För att få en uppfattning om materialens värmetålighet har försök utförts med svetslåga. Med de silikonbaserade materialen erhölls betydligt bättre resultat än för ett antal HTPB- och epoxybaserade material, oavsett vilka fyllmedel som ingick i materialen.
Abstract Experiments have been carried out with different mixtures of silicone based heat insulation materials for jet propulsion engines, concerning bonding, mechanical strength and resistance to heat. A method to bind HTPB-based insulations to a well-known silicone insulation, DC-93-104, was tested. A fairly good adhesion was obtained, though with adhesive breakage at separation. New insulation materials were prepared by mixing DC-93-104 with a two-component silicone rubber, RTV 615. By varying the proportions between the two components the consistency of the uncured mixture and the mechanical properties of the cured material can be varied. These materials exhibite good adhesion properties both to silicone-based propellants and to steel. By adding primed metal powder, the mechanical strength of materials based on RTV 615 was increased considerably. Experiments with welding flames have been carried out to test the heat insulation efficiency of the materials. With the silicone based materials, substantially better results were obtained than with epoxy and HTPB based materials no matter of fillers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182