Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bestämning av kruts förbränningshastighet . Datorprogram och hårdvara.

Bestämning av kruts förbränningshastighet . Datorprogram och hårdvara. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Arnold, Hultman Tord
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-02-12
Rapportnummer: (FOA C 20917-2.1)
Nyckelord mätapparatur, A/D-omvandlare, persondator, krut, drivämne, förbränningshastighet, kurvanpassning, plottning
Sammanfattning Drivmedlets förbränningshastighet är en viktig parameter vid beräkningar av innerballistik och prestanda för raketer och kanoner. En sedan länge använd metod är att förbränna en isolerad krutstav i en trycksatt bomb varvid brinntider mellan två bryttrådar bestäms. Rapporten beskriver uppbyggnad och funktion hos en modifierad mätapparatur, som helt styrs från en persondator med inbyggd A/D-omvandlare. Det menystyrda programmet möjliggör därjämte en fullständig utvärdering av försökserierna med resultaten presenterade i tabellform och log-log diagram.
Abstract The burning rate behavior of a propellant is an important parameter in analytical modelling of the combustion in rockets and guns. Empirical burning rate data are usually obtained from tests using the standard (Crawford) strand-burner, where a rod or strand of propellant is burned from one end to the other. The pressure in the bomb and the time between two wires are measured. The report describes a modified test equipment, controlled by a personal computer with an analog and digital I/O-board from Data Translation Inc. Calibration, tests and evaluation are made with the same, textwindow controlled computer code. The burning rate-pressure relationsship are calculated and the results plotted on log-log paper.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182