Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

P-coda and mb estimates at the Hagfors Observatory from underground nuclear explosions at Semipalatinsk and Lop Nor.

P-coda and mb estimates at the Hagfors Observatory from underground nuclear explosions at Semipalatinsk and Lop Nor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergkvist Nils-Olov
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-02-22
Rapportnummer: (FOA C 20919-9.1)
Nyckelord magnitude, yield, seismology, P-coda, nuclear explosion
Sammanfattning Den initiala delen av P-fasen påverkas ofta av fokuseringseffekten längs gångvägen från källa till mottagare. Detta medför stor variation i den uppmätta amplituden och därmed osäkra m?-värden. I den så kallade P-kodan, som består av vågor, som gått olika vägar från källa till mottagare kommer sådana fokuseringseffekter att ta ut varandra och därmed minskar amplitudvariationen. Detta har betydelse för användbarheten av m? och P-koda för bestämning av explosioners laddningsstyrka. Det primära syftet med föreliggande rapport är att jämföra stabiliteten i mätningar av m? och P-koda. Som databas har använts Hagforsregistreringar av underjordiska kärnladdningsexplosioner på provplatserna Semipalatinsk och Lop Nor. Resultaten visar att P-koda är ett stabilare mått på P-vågsenergi än m?. Mätningar av P-kodan i frekvensbandet 0.5-3.0 Hz.gav mindre spridning än motsvarande mätningar i det något högre frekvensbandet 1.5-4.0 Hz.Hagfors bias relativt ett globalt m? varierar på ett systematiskt sätt inom Shagan River som ett delområde av Semipalatinsk. Ett liknande mönster kan också skönjas i motsvarande mätningar av P-kodan men variationen är nu mindre.
Abstract The initial part of the P-phase is often subject to focussing or defocussing along its ray path from source to receiver causing unreliable m? estimates from teleseismic recordings. Such effects might to a larger extent be averaged out in the P-coda by various scattering mechanisms. This is important in regard to the utility of m? and P-coda measurements for estimation of explosion source size. The main objective of this study is to compare the stability of Hagfors m? and P-coda estimates from presumed underground nuclear explosions at Semipalatinsk and Lop Nor. The results show that P-coda provides a better stability than the m?, and P-coda estimates in the lower frequency band 0.5-3.0 Hz were more stable as compared to the somewhat higher frequency band 1.5-4.0 Hz. The Hagfors m? bias from explosions within a subdivision of Semipalatinsk is clearly region dependant. This trend can also be seen in the corresponding P-coda estimates but the variation is now much smaller.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182