Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del 4. Inverkan av termomekanisk belastning på minnesmetallers livslängd.

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del 4. Inverkan av termomekanisk belastning på minnesmetallers livslängd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tiensuu Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-04-02
Rapportnummer: (FOA C 20923-2.1)
Nyckelord NiTi, minnesmetaller, utmattning, termomekanisk belastning, IMMS, omslagstemperaturer resistivitet
Sammanfattning Rapporten består av en presentation av begreppet minnesmetaller där både historik och terminologi ingår. Efter de inledande beskrivningarna följer så den del där en NiTi tråd undersöks. För att kunna studera utmattning och förändrade egenskaper efter termomekanisk belastning mättes töjning och antal cykler till brott med hjälp av en experimentell uppställning, denna beskrivs i detalj. Även egenskaper som fasomvandlingstemperaturer och resistivitet mättes före och efter försöken i ett försök att ytterligare söka förståelse för minnesmetallers beteende.
Abstract This report begins with a short presentation of the shape memory alloy phenomenon, including its history and terminology. After introductory comments the investigation of a NiTi wire is described. To study fatigue and changes in properties during thermomechanical loading measurements of strain and cycles to failure were measured as a function of sress. This entailed construction of an experimental apparatus, which is described. Other properties, including transformation temperatures, electrical resistivity and microstructure were measured before and after fatigue testing to further investigate the influence of termomechanical loads on a shape memory alloy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182