Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del 6. Metoder för att bestämma vid häftning mellan optiska fibrer och matrismaterial. Examensarbete.

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del 6. Metoder för att bestämma vid häftning mellan optiska fibrer och matrismaterial. Examensarbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Schöld Jacob
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-31
Rapportnummer: (FOA C 20934-8.4)
Nyckelord Mikrobindningsmetoden, epoxi, optisk fiber
Sammanfattning Konceptet " Intelligenta MaterialSystem och Strukturer "(IMSS) innebär bland annat att sensorer och aktuatorer är inbäddade i strukturen. Vidhäftningen mellan sensoren och strukturen är av fundamental betydelse för systemets funktion. I denna studie har vidhäftningen mellan optiska fibrer och epoxisystem undersöks eftersom optiska fibrer kan användas som sensorer i polymerbaserade fiberkompositer. Det saknas erfarenhet för att bestämma vidhäftningen mellan kompositer och optiska fibrer. Flera metoder finns dock utvecklade för att bestämma vidhäftning mellan förstärkande fibrer och matris. Rapporten innehåller en litteratursammanställning av dessa olika metoder. Mikrobindningsmetodens tillämpbarhet för att mäta vidhäftning mellan optisk fiber och epoxi undersöktes. De optiska fibrerna var belagda med ett skyddsskikt av akrylat respektive polyimid. Spridningen av resultaten var stor. Flera parametrar som ytans beskaffenhet hos den optiska fibern, epoximatrisens uthärdningsgrad och droppens geometri inverkade på resultaten. För att minska inverkan av droppens geometri göts epoxi på fibern i formar. Med denna metod minskades spridningen i viss grad och det var möjligt att uppskatta vidhäftningen mellan optiska fibern och matrisen.
Abstract The concept "Intelligent Material Systems and Structures" (IMSS) includes structuraly embedded sensors and actuators. The adhesion between sensors and matrix is essential for the performance of the system. In this study the adhesion between two types of optical fibre and the matrix (two types of epoxy resin) has been investigated, since optical fibres may potentially be used as sensors in polymer fibre composites. There is a lack of knowledge concerning measurements of adhesion between optical fibres and composite materials. Several methods have however been developed for measurements of adhesion between reinforcing fibres and matrix materials. This report includes a literature survey of these techniques. The usefulness of the microdebond test for measuring adhesion between optical fibre and epoxy resin was investigated. The optical fibres were coated with an acrylic or a polyimide protection layer. The scatter in the results was large. The adhesion was influenced by parameters such as surface properties of the optical fibre, properties of the epoxy resin and geometry of the epoxy droplets. To minimize the geometry effects of the droplets the epoxy resin was cured on the fibre in a small cups. This reduced the scatter to some extent, and it was possible to approximate the adhesion between the optical fibre and matrix with this method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182