Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

INKA. En datorbaserad modell för integrerad kärnvapenavdömning.

INKA. En datorbaserad modell för integrerad kärnvapenavdömning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pers Lisbeth, Nilsson Marjorie, Wigg Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-28
Rapportnummer: (FOA C 20935-4.1)
Nyckelord Ada, avdömning, datorgrafik, datormodell, integrerad verkan, kartpresentation, kärnvapen, kärnvapenverkan
Sammanfattning Rapporten beskriver ett system för datorstödd simulering av taktiska kärnvapeninsatser. Simuleringen styrs delvis genom menyval och delvis genom kommandon givna via tangentbordet. Indata som beskriver terräng, mål och explosioner åskådliggörs på skärmen av en karta kompletterad med förbandssymboler och symboler för explosionerna. Kartskalen kan varieras och förbanden visas mer eller mindre aggregerade. Resultatet av insatserna presenteras som cirkeldiagram i anslutning till målen. Modellen är skriven i en programmeringsspråket Ada. INKA-projektet har av resursskäl avbrutits innan modellen blivit helt färdigställd och innan alla nödvändiga verkansdata framtagits. Detta medför begränsningar i användbarheten hos INKA-modellen.
Abstract The report describes a system for computer-assisted simulation of tactical nuclear attacks. The simulation is directed partly through menu choices and partly through keyboard commands. Model input which desrcibes terrain, targets and nuclear explosions is represented on the screen by a map complemented by symbols for military units and for nuclear explosions. Map scale can be varied and the military units shown at differnt aggregation levels. Results of the attacks are presented as a pie chart for each target. The programming language used is Ada. The INKA project was terminated owing to lack of resources before the model was complete and before all necessary nuclear effects data were ready. Thus there are limitations in the usefulness of the INKA model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182