Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A blurred focal elements generalization of Dempster´s rule.

A blurred focal elements generalization of Dempster´s rule. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Schubert Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-09-15
Rapportnummer: (FOA C 20938-2.7)
Nyckelord massfunktion, trovärdighetsfunktioner, Dempster-Shaferteori, evidenskalkyl, generalisering
Sammanfattning När utsagor är dåligt specificerade är det osäkert om två utsagor från olika evidenser står i logisk konflikt, dvs. det är osäkert om snittet mellan deras motsvarande fokalelement är tomt. För att skilja mellan normala fokalelement och dess dåligt representerade fokalelement kommer vi att kalla de senare för otydliga fokalelement. För att skingra tvetydigheten kommer denna osäkerhet att modelleras genom att skapa en ytterligare evidens emot den samtidiga tron på att båda utsagorna samt att behandla de båda ursprungliga evidenserna som om de inte stod i konflikt. I denna rapport presenterar vi en generalisering av Dempsters regel för evidenser med otydliga fokalelement baserat på denna metodik.
Abstract When propositions are poorly specified it is uncertain if two propositions of different pieces of evidence are in logical conflict, i.e. it is uncertain whether the intersection between their corresponding focal elements is empty. To distinguish between normal focal elements and these poorly represented focal elements we shall call the latter blurred focal elements. In order to resolve the ambiguity, this uncertaity is modeled by creating an additional piece of evidence against he simultaneous belief in both propositions and treating the two original pieces of evidence as non-conflicting. In this paper we present a generalization of Dempster´s rule for evidence with blurred focal elements based on this methodology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182