Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

PENRSV. En modell for RSV-strålens penetration.

PENRSV. En modell for RSV-strålens penetration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Collin Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-03-18
Rapportnummer: (FOA C 20942-2.3)
Nyckelord riktad sprängverkan, RSV, penetrationsmodell
Sammanfattning I PENRSV beskrivs RSV-penetrationen utgående från en fysikalisk beskrivning av RSV-strålen och pansaskyddets olika skikt, där själva penetrationen styrs med parametrar. Formler och samband har bäddats in i en datorkod där man i dialog kan utföra beräkningar. Syftet med modellen och dataprogrammet PENRSV är att erhålla ett verktyg för bestämning av parametrar och beräkningar av RSV-penetration i moderna pansarskydd samt att pröva om de är möjligt att införa modellens metoder i verkansprogram. I rapporten redovisas bakgrund, metoder, formler samt en användarhandledning.
Abstract The "PENRSV model" describes the penetration of a shaped charge jet emanating from a physical description of the jet and the different layers of the armour. The penetration is controlled by parameters. The model is implemented in a computer code, which treats the calculation in the form of a dialouge. The purpose of the "PENRSV model" is to obtain an instrument to define parameters and the penetration in modern armour, in order to verify the use of the methods of the model, in a vulnerability model. In the report, there is an explanation of background, methods and formulas. A users´ guide is also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182