Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del. 7. Debonding och pull-out av två slags optiska fibrer.

Intelligenta materialsystem och strukturer. Del. 7. Debonding och pull-out av två slags optiska fibrer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Tom
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-11-18
Rapportnummer: (FOA C 20945-8.4)
Nyckelord optiska fibrer, debonding/lossnande, pull-out/utdragning, polyimid, polyakryl
Sammanfattning Med "pull-out" (utdragnings) metoden kan man följa "debonding" (lossnande) och utdragning av optiska fibrer från platser och troligen från fiberkompositer. Både de använda fibrerna lossnade mellan manteln och dess skyddsskikt. Bindningsstyrkan mellan de båda skikten varierade kraftigt lokalt, något som kan bli ett problem för just dessa två optiska fibrers användning som sensorer. Fragmenteringsmetoden visade sig i detta fall med tunna provstavar vara oduglig för att bestämma skjuvbrottspänningen mellan plaster och optiska fibrer, då de senare är för elastiska (e>5%). Kvarts-fiberns brottstyrka minskade mycket kraftigt , sedan den berövats sitt skyddsskikt.
Abstract With the pull-out method one can monitore the load during debonding and pull-out of optical fibers from plastics and probably from fiber composites. Both of the used fibers debonded between the cladding and the skin. The bond strength between them showed great local variations which might constitute a problem for their use as sensors. The fragmantation method was shown to be useless to determine the shear strength between the optical fibers and plastics as the former are too ductile (e>5%). The ultimate strength of the quartz fiber detoriated rapidly after it had been stripped of its skin.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182