Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Typhus arbetsplatsbebyggelse. Byggnadstyp, indelning och förekomst.

Typhus arbetsplatsbebyggelse. Byggnadstyp, indelning och förekomst. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dellgar Uno (TYRENS), Evang Astrid (TYRENS), Wänglund Carina (TYRENS)
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-12-06
Rapportnummer: (FOA C 20947-2.6)
Nyckelord arbetsplatsbebyggelse, kategorisering, typhus, typhuskatalog, kodbeteckning, bostäder, lokalisering
Sammanfattning Målsättningen med rapporten är att ge ett statistiskt underbyggt underlag för studier och utbildning i vapenverkan inom totalförsvaret. Vid uttagning av inventeringsområdena har hänsyn tagits till ortens utsatthet (riskområden) samt målsättningen för skyddsrumsbyggandet (område för skyddsklass). Åtta tätorter i fyra regioner med skilda karaktärer valdes. Totalt har 475 byggnader inventeras med över 600 näringsområden representerade. Den prelimenära typhuskatalogen, som föreslagits i Foa Rapport C2095-2.6, Typhus, har kompletterats med 6 nya typhusexempel. Två av dessa avser byggnadsform och kombinerade tekniska egenskaper, medan fyra avser konstruktionsprinciper. Rapporten avslutas med en beskrivning av inventeringsarbetet och exempel på svårbedömda egenskaper vid klassificering av byggnader.
Abstract The purpose of this report is to give a statistically acceptable basis for training and studies concerning effects of weapons within the total defence. When selecting areas for inventory, consideration has been taken to the assessment of exposure of the places (risk areas) and how this affects the aim for building of shelters. Eight population centres with different characters located in four regions were chosen. In all about 475 buildings with more then 600 brances of industry represented, were made the object of inventory. The preliminary catalogue of type buildings being purposed in the Foa report C20925-2.6, has beeen extended with six new examples. Two of them concern layout design and combined technical properties, and four of them concern principles of structural design. The report concludes with a description of the inventory work and with examples of characterics that are difficult to assess when classifying buildings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182