Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En studie beträffande innerballistiken för eldrörsvapen vid höga tryck och höga projektilhastigheter.

En studie beträffande innerballistiken för eldrörsvapen vid höga tryck och höga projektilhastigheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flygar Sven-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-11-08
Rapportnummer: (FOA C 20949-2.1)
Nyckelord kanoninnerballistik, tillståndsekvation, tryckfördelning, innerballistiska beräkningsmodeller, gasfriktion, värmeöverföring
Sammanfattning I rapporten diskuteras det ballistiska förloppet i kanoner under mer extrema förhållanden, såsom högt tryck och höga projektilhastigheter. De delproblem som tas upp är * allmänna tillståndslagen * tryckfallet i loppet på grund av krutgasernas tröghet * jämförelse mellan innerballistiska beräkningar gjorda med termodynamisk och gasdynamisk modell * gasfriktion i gränsskiktet mot eldrörsväggen * värmeförluster till eldröret.
Abstract The report deals with the interior ballistics of guns at high pressure and high projectile velocities. Among items discussed are * the equation of state * the intertia pressure gradient * comparisons between results from calculation with a thermodynamic and gasdynamic code * friction in the gas boundary layer * heat transfer to the barrel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182