Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En metod att extrahera ett gatunät ur en mängd gatubegränsande objekt.

En metod att extrahera ett gatunät ur en mängd gatubegränsande objekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekman Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-12-06
Rapportnummer: (FOA C 20950-2.6(2.7))
Nyckelord beräkningsgeometri, Voronoi-diagram, gatunät
Sammanfattning I modellen för verkan i bebyggelse (VEBE) finns behov av att beskriva gatunäten med hjälp av mittlinjer och breddinformation. För att ta fram denna information ur en mängd gatubegränsade objekt (hus, tomtgränser m m) har en ny metod utvecklats, vilken bygger på en Voronoi-uppdelning av planet. Denna sker utifrån en tillräckligt förtätad punktmängd längs de begränsande objektens kanter. Arbetet har utförts som examensarbete.
Abstract In the model for conventional weapons effects in urban areas (VEBE) there is a demand for describing the network of streets in terms of center lines and information about the width. To extract this information out of a set of limiting objects (buildings, lot borders, etc.) a new method has been developed. It is based on a Voronoi tesselation of the plane, which is performed out of a sufficiently condensed point set along the edges of the limiting objects. The work has been carried out as a graduation work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182