Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Havsmagnetik.

Havsmagnetik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Beckman Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-12-17
Rapportnummer: (FOA C 20953-2.2)
Nyckelord havsmagnetik, vindvågor, magnetslinga
Sammanfattning Havsmagnetik behandlar magnetiska och elektriska fält, som alstras genom havsvågornas rörelse i det jordmagnetiska fältet. Vid tillräckligt intensiv sjögång ger fälten ett bakgrundsbrus i magnetslingor och slingspolar.Rapporten ger först en kort översikt över allmänna egenskaper hos vindgenererade vattenvågor. Därefter behandlas vindvågornas frekvensspektrum med grundläggande formler för beräkning av spektrum ur uppgifter om vindstyrka och stryklängd. Rapportens senare del ger den teoretiska bakgrunden till havsmagnetik samt beräkning av magnetiska och elektriska fält med och utan inverkan av havsbotten. Rapporten upptar analys av tre experimentella mätningar: 1) Vindvågornas spektrum har använts för tolkning av brus vid mätning av tryckvariationer vid havsbotten. 2) Vindvågorna har påvisats orsaka brus vid registrering av magnetiska signaler i slingspolar. 3) Slutligen analyseras en mätning av elektriska fält orsakade av svallvågor från ett fartyg.
Abstract The wave motion of seawater in the geomagnetic field generates weak oscillating magnetic and electric fields. The magnetic fields may give a background noise in magnetic loop systems. The first part of the report gives a general survey of windgenerated waterwaves with special reference to the wave spectrum as related to wind speed and fetch. The report gives further the theoretical background to ocean magnetism with calculation of wave generated magnetic and electric fields. A theoretical analysis is given of three specific experimental measurements: 1) The spectrum of windwaves has been used for the analysis of noise in the measurements of pressure variations at the sea bottom. 2) The windwaves are shown to cause a noise in magnetic loop systems. 3) An analysis is given of the measurements of eletric fields induced by the wake of a fast moving ship.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182