Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Atmosfärturbulensens inverkan på korta pulser från strålvapenlasrar.

Atmosfärturbulensens inverkan på korta pulser från strålvapenlasrar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flaum Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-12
Rapportnummer: (FOA C 20954-8.4)
Nyckelord laser, laservapen, turbulens
Sammanfattning Inverkan av turbulensinducerade intensitetsfluktuationer på en markbaserad strålvapenlasers prestanda studeras. Det förutsätts, att pulstiden är så kort att någon tidsutjämning av fluktuationsmönstret vid målet inte hinner ske. Med antagande av en log-normalfördelning hos den lokala irradiansen beräknas sannolikheten att i en puls uppnå skada för olika värden på relativ infallande medelirradians och varians hos fördelningen. En sammanfattning av kända relationer för variansen i olika situationer presenteras därefter och illustreras kvantitativt för våglängden 1.06 ??. I kombination med den ovannämnda statistiska beräkningen kan resultaten användas för att bestämma skadesannolikheten i en godtycklig situation eller-omvänt-nödvändig irradiansförhöjning för given sannolikhet.Som en illustration visas, att vid mottlig turbulens, ett avstånd av 2 km och en höjd hos målet av 200 m, turbulensen endast obetydligt höjer kravet på infallande irradians medan vid stark turbulens, avståndet 3 km och höjden 100 m, en flerfaldig höjning (ca 3 ggr) av irradiansen i jämförelse med fallet utan turbulens är nödvändig för att uppnå sannolikheten 0.8 för skada.
Abstract The influence of turbulence-induced intensity fluctuations on the performance of a ground-based beam weapon laser is studied. The pulse length is assumed short enough that there is no time for fluctuation averaging at the target. Assuming a log normal distribution for the local irradiance, the probability to reach damage in one pulse is calculated for different values of the relative incident average irradiance and variance of the distribution. A summary of known variance relations for different situations is then presented and quantitatively illustrated for a wavelength of 1.06 ??. Combined with the above-mentioned statistical calculation, the results allow determination in an arbitrary situation of the damage probability or - inversely - the irradiance augmentation needed for a given probability. As an illustration it is shown that with moderate turbulence, a distance of 2 km and a target altitude of 200 m, turbulence increases the necessary irradiance only insignificantly, while under strong turbulence, a distance of 3 km and an altitude of 100 m, the irradiance has to be increased multifold (appr. 3 times) compared to the case without turbulence to cause a damage probability of 0.8.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182