Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IS-Lab. A tool for developing interactive programs for simulation and analysis. User´s guide.

IS-Lab. A tool for developing interactive programs for simulation and analysis. User´s guide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karasalo Ilkka, Tollefsen Dag
Ort: Stockholm
Sidor: 126
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-06
Rapportnummer: (FOA C 20956-2.2)
Nyckelord numeriska beräkningar, matematisk analys, interaktiv simulering
Sammanfattning IS-Lab är ett programpaket för understöd av utveckling och användning av program för teknisk-vetenskapliga beräkningar, speciellt när sådana beräkningar kräver användning av ett generellt programmspråk liknande FOTRAN eller C. IS-Lab är implementerat under operativsystemet UNIX. En grundlägganden funktion hos IS-Lab är att sammanställa en mängd subprogram, skrivna i FORTRAN eller C, till ett program som styrs av kommandon som matas in via tangentbordet eller alternativt i form av högnivåprogram i kommandofiler. Kommandomeningar och hophörande subprogram definieras med en enkel stenografisk notation i en s.k. kommandoträfil. IS-Lab tillhandahåller en standarduppsättning kommandon och subprogram för grundläggande datahantering och analysfunktioner, däribland hantering av skalär- och matrisvärda variabler, beräkningar av aritmetiska uttryck i sådana variabler, samt enkla funktioner för grafisk utmatning. Denna uppsättning av standardfunktioner utgör i många fall ett tillräckligt verktyg för numerisk modellering och analys. Vid programgenereringen integreras standardkommandona med tillämpningsspecifika kommandon och funktioner som definierats av användaren.
Abstract IS-Lab is a software package for supporting the design and use of programs for scientific computing, in particular when such computing requires a general-purpose programming language like FORTRAN or C as an essential tool. IS-Lab is implemented in a UNIX operating system environment. A basic capability of IS-Lab is to collect a set of subprograms, written in FORTRAN or C, into a program controlled by commands entered from the keyboard or alternatively as high-level programs from script files. The commands and the associated command action subprogram names are specified in a simple notation by supplying a command tree file. IS-Lab provides a default set of commands and subprograms for basic general data handling and numerical analysis primitives, including handlers for scalar and matrix variables, a parser/interpreter for arithmetic expressions in such variables, and functions for simple textual and graphic output. This default command set may be used on its own as a platform for a large body of simulation and analysis tasks. User-supplied commands are inserted as extensions of the default command set.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182